You are currently viewing يا مسهل

يا مسهل

خريطة الطريق بتطبق بدقة بأرض الكنانة

باقي الرئاسية والبرلمانية ونطلق للمصري عنانه

مطلوب من المصري يستخدم صوته بكل أمانة

يديه للي يستحقه ومش موصوم بالخيانة

مش متطلع للسلطة وطني وعينه مليانة

بيعشق تراب البلد مش من الناس الزنانة

ولا اللي حاطط الشرعية في بقه لبانة

شايل هموم البلد وإن الناس كفرانة

يقدر إن المصريين بحب مصر ولهانة

يرجع الحقوق للكل من غير ذل ومهانة

يحط مصر في مكانها الصحيح بسمعتها الرنانة

دولياً وعربياً فخورة متألقة وفي أعلى مكانة

انشر تعليقك